Språket på kommersiella skyltar

Språket på kommersiella skyltar i Åbo förr och nu. Föreläsning onsdagen den 3.11 kl. 18-19.30. Föreläsningen är avgiftsfri.

Föreläsningen handlar om gamla och nya företagsskyltar i den kommersiella stadskärnan i Åbo. Företagsskyltarna är skrivna på olika språk och skapar tillsammans med andra officiella och privata skyltar i det urbana rummet s.k. språkliga landskap. De språkliga landskapen förändras över tid och hänger samman med språkliga attityder och ideologier. Föreläsningen belyser hur språkens synlighet har förändrats i Åbo under de senaste hundra åren genom att jämföra fotografier tagna på samma platser i början av 1900-talet och i dag.

Saara Haapamäki är professor i svenska språket vid Åbo Akademi. Hon har bl.a. forskat om språkvetenskapens historia, den talade svenskan i Åbo, integration på svenska i Finland, relationen mellan språk och social klass samt två- och flerspråkighet i tal och skrift.

Föreläsningen ingår i Arbis specialprogram under Svenska veckan och är avgiftsfri men kräver förhandsanmälning.

Registrering börjar 11.8.2021 kl. 18.00
Registrering slutar 3.11.2021 kl. 15.00

Språket på kommersiella skyltar

onsdag 3.11 kl. 18.00-19.30
  • Längd: 1,5 timmar
  • Evenemanget är gratis!
  • Evenemanget kräver förhandsanmälan
  • Anmälningar: https://opistopalvelut.fi/abo/search.php?l=sv&search=kommersiella+skyltar

Åbo svenska arbetarinstitut, föreläsningssalen, rum 109, gatuplan

Kaskisgatan 5
20700 Åbo
Finland