Språkbadselever uppträder med sång

Språkbadselever uppträder med sång

tisdag 2.11 kl. 10.00-12.00
  • Språkbadselever uppträder med två sånger i Hansakvarteret

Hansakvarteret

Universitetsgatan 20
20100 Åbo
Finland