Samtal om livet ”Att vara beroende”

Att vara människa är att vara begränsad och beroende men också att få känna sig bekräftad och behövd.

Kom med och samtala om dessa fyra B:n tillsammans  med Björn Vikström och Maria Björkgren-Vikström.

Vi samlas i Aurelias musiksal (3 vån.) fyra tisdagar under hösten. Man kan vara med varje gång eller delta i enskilda tillfällen. Ingen anmälan. 

Samtal om livet ”Att vara beroende”

tisdag 1.11 kl. 18.30-20.00
  • Arrangör: Åbo svenska församling

Aurelia

Auragatan 18
20100 Åbo
Finland