Musikgudstjänst med parentation

Alla helgons dag "De heligas gemenskap"

Ljus tänds till minnet av de församlingsmedlemmar som avlidit under det senaste året.

Grahn (pred), Wikstedt (lit), Tuuli och Jukka Lempa ansvarar för musiken.

Musikgudstjänst med parentation

lördag 5.11 kl. 15.30
  • Arrangör: Åbo svenska församling

Uppståndelsekapellet

Begravningsplatsvägen 21
20720 Åbo
Finland