Musikgudstjänst med parentation

Alla helgons dag "De heligas gemenskap"

Ljus tänds till minnet av de församlingsmedlemmar som avlidit det senaste året.

Wikstedt, Juslin, Söderlund.

Om du mist en anhörig kan du få hjälp att bearbeta din sorg och dela din erfarenhet med andra sörjande.

Musikgudstjänst med parentation

lördag 6.11 kl. 15.30
  • Arrangör: Åbo svenska församling

Uppståndelsekapellet

Begravningsplatsvägen 21
20720 Åbo
Finland