Mingel

Kom på mingel till SFV i Åbo för att träffa andra bokvänner och bekanta dig med bokcirkelkonceptet Läs med vännerna – bokplock & cirkelprat.

Vi samtalar om bokcirklar och läsning, samt delar boktips och läsiver med varandra.

Mingel

onsdag 2.11 kl. 15.00-17.00
  • Anmälning senast 31.10

Svenska folkskolans vänner

Tavastgatan 33-34 D
20700 Åbo
Finland