Högmässa

Tjugofjärde söndagen efter pingst "Medborgare i två riken"

Eija Grahn (pred), Wikstedt (lit), Juslin, Söderlund. Gudstjänstgrupp Rut medverkar.

Högmässa

söndag 7.11 kl. 12.00
  • Arrangör: Åbo svenska församling
  • Barnhörna. Kyrkkaffe.

Åbo domkyrka

Domkyrkogatan 1
20500 Åbo
Finland