Wasa Teater: Det osynliga barnet

En föreställning om utanförskap och om att bli sedd utgående från Tove Jansson välkända berättelse.

En dockteaterföreställning om Ninni som har blivit osynlig efter att hon behandlats illa. Muminfamiljens omsorg gör att hon sakta börjar synas igen.
En föreställning om utanförskap och om att bli sedd.
Text: Tove Jansson Dramatisering: Mikaela Hasán, Pelle Heikkilä
Regi: Agneta Lindroos
I rollerna: Susanne Marins
 

 

Det osynliga barnet

Wasa Teater: Det osynliga barnet

  • torsdag 5.11.2020 kl. 09.30
  • torsdag 5.11.2020 kl. 10.45
  • Dockteater för 4 - 9 åringar
  • Ytterligare info: Esbo stad, Eva Monthén, producent eva.monthen@espoo.fi
Fritt inträde, obligatoriska bokningar: https://webropol.com/s/kulturhosten2020
Vindängensalen
Vindgränden 6
02100 Esbo

I samarbete med

Folktinget