Visafton

Sångelever vid Musikinstitutet Kungsvägen uppför kända och okända visor.

Sångelever vid Musikinstitutet Kungsvägen uppför kända och okända visor.
Fritt inträde.
www.kungsvagen.fi
 

Visafton

  • måndag 6.11.2017 kl. 18.30
Vindängensalen
Vindgränden 6
02100 Esbo