Världen är så stor

Didaktisk teaterpjäs för skolelever i Raseborg

Världen är så stor (Wasa Teater) didaktisk teater för åk 5-6 där publiken medverkar

Pjäsen ges i Seminarieskolan i Ekenäs där 100 inbjudna elever deltar

Världen är så stor

  • onsdag 7.11.2018 kl. 11.00 till kl. 12.00

I samarbete med

Folktinget