Utställningspresentation: Blicken mot horisonten

Havet betyder många olika saker för esboborna: frihet, havsvind och doft, minnen och bekanta landskap.

Under rundturen får du bekanta dig med havets många sidor och kanske du även ändrar din uppfattning om havet. Du får höra hur man livnärde sig på fisket i skärgården förr och hurudana friluftsaktiviteter Esbo idag kan erbjuda sina invånare vid havet. Vi dyker även under vattenytan. Efter utställningspresentationen kan man bli kvar i utställningen och inspireras av havslandskapen och pröva på de olika interaktiva momenten in utställningen. Välkommen till havet!

Pris: Utställningscentret WeeGees inträdesbiljett: 12€ / 10 €, under 18- åringar och över 70-åringar gratis. Du kan använda museikortet i Utställningscentret WeeGee.

Utställningspresentation: Blicken mot horisonten

  • söndag 10.11.2019 kl. 13.00
Esbo stadsmuseum / Weegee
Flitarvägen 5
02100 Esbo