Unga Scenkompaniet på Grand med pjäsen LOVE

Unga Scenkompaniet uppträder med pjäsen LOVE, en obegränsad show för barn.

Onsdag 8.11 kl. 10.00 på Grand. Unga Scenkompaniet uppträder med pjäsen LOVE för barn i lågstadieålder.

Love är en pjäs om genus, jämställdhet och identitet för målgruppen 4-10-åringar. Syftet med pjäsen är att belysa, ifrågasätta och väcka diskussion kring traditionella könsroller och normer, och genom detta ge barnen större valmöjligheter. Inför föreställningen har Unga Scenkompaniet diskuterat med och observerat barn i målgruppsåldern.

 

 

Unga Scenkompaniet på Grand med pjäsen LOVE

  • onsdag 8.11.2017
    kl. 10.00 till kl. 11.00
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå