Unga läser för seniorer

Lyceiparkens och Strömborgska skolornas vänelever läser för seniorer på Brandbacken och Äppelbacken

Fredagen under Svenska Veckan kommer Vänelever från Lyceiparkens skola och Komipselever från Strömborgska skolan att besöka seniorboendena Äppelbacken och Brandbacken i Borgå centrum för att läsa högt från dagstidningen Östnyland, samt diskutera dagsaktuella händelser från regionen.

Händelsen är den del av Svenska Veckan och koordineras av Luckan i Borgå.
Liknande pop-up, där ungdomar engageras för att muntra upp seniorernas vardag, arrangeras som ett pilotprojekt i år även via Luckan i Sydösterbotten.

Unga läser för seniorer

  • fredag 8.11.2019 kl. 10.00 till kl. 11.00
  • Unga läser och diskuterar med seniorer utgående från dagens tidning
  • Tidningen Östnyland donerar tidningar för evenemanget
  • Luckan i Borgå koordinerar
Brandbackens servicehus och Äppelbackens servicecenter 06100 Borgå

I samarbete med

Folktinget