Swedish Language Café

Öva din svenska på Luckans språkcafé!

This is an open café for anyone who wants to practice their Swedish in a laid back environment. The café takes place every Tuesday and the evenings are adapted according to the participants levels and wishes. 

Swedish Language Café är öppet för alla som vill öva svenska i en avslappnad miljö. Caféet hålls varje tisdag och anpassas efter deltagarnas behov. 

Mer information om Luckans verksamhet här. 
Mer infromation om utrymmet och tillgängligheten här. 

Swedish Language Café

  • tisdag 5.11.2019 kl. 17.00 till kl. 18.30
  • No registration needed.
  • In cooperation with Kvinnliga Akademiker.
  • Ingen förhandsanmälan behövs.
  • I samarbete med Kvinnliga akademiker.
Luckan
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors