Svenskspråkig sagostund

Kom och lyssna på sagor, som bok fungerar ett fantasieggande sagoskåp!

Ett sagoskåp har anlänt till Luckan Kyrkslätt. Under svenska veckan berättar barnkulturarbetare Marica Fagerholm-Åsten sagor utgående från och med hjälp av vårt nya sagoskåp! Kom och lyssna och hitta kanske på din egen saga.

Svenskspråkig sagostund

  • onsdag 7.11.2018 kl. 09.00 till kl. 11.00
Luckan Kyrkslätt
Saloviusvägen 3

I samarbete med

Folktinget