Svenska veckan aftonkonserter med Vanda Musikinstitut

Välkommen på Vanda Musikinstituts traditionella tisdagskonsert!

Vanda musikinstitut ordnar traditionsenligt Svenska veckan -konserter i Lantbruksmuséets Maiju-sal tisdagen 5.11 kl. 18 och 19.15.

I konserterna uppträder körerna Soundwaves, Con Brio och Äventyrskörerna samt violinkvartetten Helsinge Stråkar. Dessutom får vi höra bl.a. piano-  och sångsolister. Det är olika program i båda konserterna. Vanda musikinstituts biträdande rektor Ulla Hairo-Lax och föräldraföreningen Tonväktarnas ordförande Kristian Rehnström säger några ord gällande Svenska veckan -temat i båda konserterna.

Mellan konserterna säljer föräldraföreningen lätt tilltugg. Försäljningsintäkterna går till att understöda bl.a. de svenskspråkiga körerna. Konserterna lämpar sig för hela familjen. Fritt inträde till båda konserterna.

Bild: Tiina Kujala

Svenska veckan aftonkonserter med Vanda Musikinstitut

  • tisdag 5.11.2019 kl. 18.00 till kl. 20.15
Lantbruksmuseet, Maijusalen
Nybackagränden 2
01670 Vanda

I samarbete med

Folktinget