Svenska dagens fest

Karlebynejdens Svenska dagens fest firas på Jungsborg med festtal av författaren Lars Sund

Du är välkommen att delta i Karlebynejdens svenska dagens fest på Jungsborg!  Festtalet hålls i år av författaren Lars Sund. Damkören Con Brio bjuder på musik.

Fritt inträde och servering.

Svenska dagens fest

  • tisdag 6.11.2018 kl. 19.00
Jungsborg
Tvärgatan 8
67100 KARLEBY