Svenska dagens familjefest

Kom med och fira det svenska språket och kulturen! Underhållning, allsång, festtal och servering.

Festen ordnas i Svenska skolans gymnastiksal i samarbete med Föräldraföreningn i Lahtis r.f. Efter festprogrammet ordnar lägerskoleföräldrarna servering i skolans matsal och aula. Inkomsterna frn serveringen går till åk. 3-5:s lägerskola våren 2020.

Svenska dagens familjefest

  • tisdag 6.11.2018 kl. 18.00 till kl. 20.00
  • Kontaktperson Karin Ihalainen, 050-3111640
Svenska skolan
Teinintie 4
15200 Lahtis

I samarbete med

Folktinget