Svenska dagen fest på Föreningslokalen

Musikuppträdanden, festtal av Mats Dumell.

Utmärkelsen Vanda lax tilldelas för 15:e gången och festen avslutas med Modersmålets sång. Arr. HTU & Svenska kommittén. 

Svenska dagen fest på Föreningslokalen

  • tisdag 6.11.2018 kl. 18.00
Föreningslokalen Fagerlund
Sottungsbyvägen 25 B