Svenska dagen fest

Välkommen att fira Svenska dagen festen på Helsinge skola!

Helsinge skola, Övitsbölevägen 3
Mån. 6.11 kl. 18
Program: resttal av Jakob Söderman, musikframföranden av bl.a. Helsingebygdens kör och Vanda Musikinstitut, Vandalaxpriset utdelas
Arrangör: HTU
Tillfället är öppet för alla vandabor

Svenska dagen fest

  • måndag 6.11.2017
    kl. 18.00 till kl. 20.00