Svenska dagen fest

Välkommen för att fira en traditionell Svenska dagen fest.

Linda Sederholm berättar med ord och bild om ett intressant studieår i Schweiz och Henry Rask ger, tillsammans med sångare från pensionärs kören Furorna, en inblick i hur vi skall förstå sången "Slumrande toner"
Kaffe med salt och sött för en liten slant, välkommen med och träffa mången ny och gammal bekant.
Fritt inträde.

Svenska dagen fest

  • måndag 6.11.2017 kl. 19.00
föreningshuset Carlberg
Ungdomsvägen 10
02920 Esbo