Svenska dagen-fest

Svenska dagen-fest. Ingen platsbokning. Gratis indträde.

Välkomsttal: verksamhetsledare Birgitta Palmqvist

Festtal: museichef Marina Catani

Musik: Finland i toner och ord med Runebergskören BSB.

Modersmålets sång.

 

Festarrangörer: Borgå stads kulturtjänster, Borgå Gymnasium, Kulturföreningen Grand, Borgå medborgarinstitut och dess Kamratförbund med understöd av Svenska Finlands Folkting och Aktiastiftelsen.

Svenska dagen-fest

  • måndag 6.11.2017
    kl. 18.00 till kl. 19.00
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå