Svenska dagen fest

Traditionell Svenska dagen fest!

Kvällens gäst är kyrkoherde Kira Ertman med temat "Jämnställdhet". Esbo sångkör står för fin sångunderhållning.
Kaffe/te med salt och sött för en liten slant.
Fritt inträde.
Varmt välkommen!

Arr. Gammelgård ungdoms och allmogeförening
www.guaf.nsu.fi

Svenska dagen fest

  • onsdag 6.11.2019 kl. 19.00
föreningshuset Carlberg
Ungdomsvägen 10
02940 Esbo