Svenska dagen-fest

Lokal fest med tal, program och sång.

Program:
Hälsningstal
Festtal: VD Sören Lillkung
Komiker Alfred Backa
Musik av en kvartett från Akademiska sångföreningen Lyran
Konferencier: språklärare Jenna Romberg
Modersmålets sång

Festen är avgiftsfri och öppen för alla intresserade. Fri placering, ingen platsbokning i förväg.

Svenska dagen-festen arrangeras av Borgå stads kulturtjänster, Kulturföreningen Grand, Borgå medborgarinstitut och dess Kamratförbund. 
Med understöd av Svenska Finlands Folkting och Aktiastiftelsen i Borgå

Svenska dagen-fest

  • onsdag 6.11.2019 kl. 18.00 till kl. 19.30
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

I samarbete med

Folktinget