SVENSKA DAGEN

Hembygdsföreningens traditionella Svenska dagen fest
Dragsfjärds hembygdsförening firar traditionsenligt Svenska dagen i samarbete med Dragsfjärds kapellförsamling i församlingshemmet. Förutom sång- och musikuppträdanden, allsång och servering, får vi lyssna till kommundirektör Anneli Pahta som är vår festtalare i år.

 

SVENSKA DAGEN

  • måndag 6.11.2017
    kl. 18.00 till kl. 20.00
Dragsfjärds församlingshem
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd