Svensk träff för barn och för alla åldrar

Svenska veckan i Vanda.

Fritt inträde.

Allsång och trevligt program för barn och äldre. Servering.
Arr. Vanda västra diakoniförening rf

Svensk träff för barn och för alla åldrar

  • måndag 6.11.2017 kl. 12.30
Myrbacka kyrka
Strömfåravägen 1
01600 Vanda