Storytelling - i berättandets skugga – Mårtensdals bibliotek

Svenska veckan i Vanda.

För 6–8-åringar. Längd 90 min. Fritt inträde.
Boligatoriska bokningar senast 23.10:
lisbet.muurinen@vantaa.fi

Vi lyssnar, ritar och sedan får den som vill fritt berätta utgående från sina egna teckningar.
Ledare: Ca Cedercreutz-Bäck (projektledare för interkulturell storytelling på Nylands svenska Ungdomsförbund).

Storytelling - i berättandets skugga – Mårtensdals bibliotek

  • tisdag 7.11.2017
    kl. 09.00 till kl. 10.30
Mårtensdals bibliotek
Bredängsvägen 3
01620 Vanda