STJÄRNFALL

Vi inleder Svenska veckan med improvisationsteatern Stjärnfall i Björneborgs svenska samskola

Stjärnfall är en fri teatergrupp som arbetar med improvisation.

Under Svenska veckan ger gruppen en föreställning i Björneborgs svenska samskolas gymnastiksal.
Studerande från BSS gymnasium och åk 7-9 samt studerande från PSYL kommer att se föreställningen.

STJÄRNFALL

  • måndag 5.11.2018 kl. 12.20
  • Improvisationsteater Stjärnfall Måndag 5.11. kl. 12.20 i Björneborgs svenska samskolaI

I samarbete med

Folktinget