Språkluncha i Luckan - lär dig bryta isen på ryska och arabiska!

Kom och språkduscha över en höstig sopplunch i Luckan. Hälsningsfraser på ryska och arabiska kan vara bra att kunna!

I Kyrkslätt har 4 procent av invånarna ett annat modersmål än finska eller svenska. Här talas över 70 olika språk, varav både arabiska och ryska är två växande språkgrupper. Tänk att kunna bemöta en nyinflyttad medmänniska på kanske just deras modersmål!

Om det råkar vara ryska eller arabiska skulle just du kunna bli en person som kan öppna upp för en diskussion med en hälsningsfras på deras språk. Att visa intresse för en annan människas språk, och därmed kultur, kan bli faktorn som bryter isen mellan en nyinflyttad Kyrkslättsbo och dig.

Välkommen till kulturcentret Luckan i Kyrkslätt på språklunch. I lunchen för 5 euro ingår, förutom själva språkbadet, soppa och bröd, samt något sött till kaffet. Anmälan till kyrkslatt@luckan.fi. De femton första anmälda får plats.

Språkluncha i Luckan - lär dig bryta isen på ryska och arabiska!

  • torsdag 9.11.2017
    kl. 12.00 till kl. 13.00
Luckan Kyrkslätt
Saloviusvägen 3
02400 Kyrkslätt