Spökvandring i Kronohagen

Under rundvandringen i Kronohagen bekantar man sig med den äldsta stadsdelen i Helsingfors centrum.

Den ger en historisk överblick över hur Helsingfors utvecklades och växte till. Kronohagen har både viktiga offentliga byggnader, såsom Riddarhuset, Finska litteratursällskapets hus, olika ministerier och skolor, och intressanta bostadsbyggnader, till exempel den äldsta bostadsbyggnaden av trä i Helsingfors innerstad, Sprutmästarens gård. Under stadsdelens långa historia har flera bemärkta personer, från konstnärer till statsmän och statskvinnor, bott i Kronohagen. Rundvandringen börjar vid Helsingfors stadsmuseum, Alexandersgatan 16, och avslutas på Sprutmästarens gård.

Spökvandring i Kronohagen

Spökvandring i Kronohagen

  • fredag 6.11.2020 kl. 17.00 till kl. 18.30
  • Rundturen börjar i Stadsmuseet, Alexandersg.16 och avslutas vid Sprutmästarens gård, Kristiansg.12
  • Språk: svenska. Längd 90 min.
  • Fritt inträde. De 12 första ryms med.
  • Anmäln.https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/evenemang/spokvandring-kronohagens-spokhistorier-2/
  • Arr. Finlands Svenska Folkting i samarbete med Helsingfors stadsmuseum.
Helsingfors stadsmuseums hemsida
Helsingfors stadsmuseum
Alexandersg. 16
00170 Helsingfors

I samarbete med

Folktinget