Sagostund: En resa i Svenskfinland på Sököbiblioteket

Vi ger oss ut på en resa i det svenska Finland och på vägen läser vi berättelser skrivna eller tolkade av finlandssvenska författare.

Sagostunden lämpar sig för barn i åldern 3 år och uppåt.
Fritt inträde!
Anmälningar och ytterligare information: Sököbiblioteket / sissel.ray@esbo.fi

Arr. Esbo stadsbibliotek 

Sagostund Sökö

Sagostund: En resa i Svenskfinland på Sököbiblioteket

  • onsdag 6.11.2019 kl. 10.00
Sökö bibliotek
Sökövägen 4
02360 Esbo