Sagostund

Välkommen på sagostund till Iso Omena.

Vi läser bilderböcker.
Fritt inträde.
Kontaktperson: linda.akerlund@espoo.fi

Sagostund

  • torsdag 9.11.2017 kl. 10.00
Iso Omenas bibliotek
Finnviksvägen 1
02230 Esbo