Sagostund

Välkommen för att ta del av en sagostund i Entresse bibliotek.

För 3-6 åringar.
Fritt inträde.
Kontaktperson: Johanna Björkstén, johanna.bjorksten@esbo.fi

Sagostund

  • tisdag 7.11.2017 kl. 10.15
Entresse bibliotek
Brogatan 11
02770 Esbo