Sagostund

Välkommen för att ta del av en sagostund på Sellobibliotek.

En sagostund där vi läser sagor och dikter med finlandssvensk anknytnining.
För barn i alla åldrar! 

Fritt inträde.
Sagostunden hålls i Ilmari-rummet på andra våningen.
Anmälningar och ytterligare information: Sellobiblioteket /  sissel.ray@esbo.fi

Sagostund

  • onsdag 8.11.2017 kl. 09.30
Sellobiblioteket
Albergagatan 9
02600 Esbo