Sagostund

Välkommen för att ta del av en sagostund I Hagalunds bibliotek.

Välkommen för att ta del av en sagostund I Hagalunds bibliotek.
Ytterligare information: linda.liljelund@esbo.fi och tel. 043 827 07 27
Fritt inträde.

Sagostund

  • torsdag 9.11.2017 kl. 10.30
Hagalunds bibliotek
Kulturplatsen 2
02100 Esbo