Sagostund

Hagalunds bibliotek önskar dig välkommen till en sagostund

Ytterligare information: linda.liljelund@esbo.fi och tfn. 043 827 07 27

Sagostund

  • torsdag 9.11.2017 kl. 09.30
Hagalunds bibliotek
Kulturplatsen 2
02100 Esbo