Runebergsafton

Konsert med förtoningar av J. L. Runebergs dikter

Svenska veckan avslutas med en konsert med förtoningar av J. L. Runebergs dikter med Eva-Christina Pietarinen sopran och Henrik Berg piano.

Runebergsafton

  • söndag 10.11.2019 kl. 17.00
Viinikka kyrka
Kaartotie 1
33100 Tammerfors

I samarbete med

Folktinget