ROBIN HUND OCH HANS GLADA ORKESTER

Robin Hund och hans glada orkester underhåller dagsibarnen och eleverna i förskolan samt åk 1-2!

Konserten med svängig musik för barn i åldern 3 till 9! Barnen får aktivt delta genom sång, rörelse och rytmik.

ROBIN HUND OCH HANS GLADA ORKESTER

  • tisdag 6.11.2018 kl. 09.15
  • Robin Hund Tisdag 6.11. kl. 9.15 i Björneborgs svenska samskola

I samarbete med

Folktinget