Robin Hund

Barkonsert i Stenbackens skola

Robin Hund & Hans glada orkester spelar svängig barnmusik för hela familjen. De anpassar sitt program till barn i alla åldrar och sammanställer en konsert som består av både fartfyllda och lugna stunder. Barnen får delta aktivt genom sång, rörelse och rytmik. Måndagen 4.11 uppträder de i Stenbackens skola för klass 1,2 och förskolan.

Robin Hund

  • måndag 4.11.2019 kl. 09.00
Stenbackens skola

I samarbete med

Folktinget