Rapunzel

En teaterpjäs om integritet för skolelever i Raseborg

Rapunzel / Tähkäpää är en interaktiv tvåspråkig pjäs för elever i åk 7

80 elever från Ekenäs högstadieskola och Hakarinteen koulu deltar i föreställningen hos EHS. Elever ur skolornas mofi-grupper deltar i förmiddagens verkstad.
Teaterpjäsen är producerad av Teater Lilla Villan i Sibbo.

Rapunzel är en interaktiv föreställning för 10–15-åringar som i samverkan med publiken behandlar ungdomars integritet. Vad skall man gå med på? Hurdana krav behöver man inte acceptera? Varför rättar sej Rapunsel så lätt efter de andras vilja?
Publiken får kommentera den urgamla sagan och slutligen också påverka sagans gång. Föreställningen är tvåspråkig. Det talas finska och svenska men publiken behöver inte behärska båda språken. Föreställningens längd är 60min.

Rapunzel

  • torsdag 8.11.2018 kl. 12.00 till kl. 13.00

I samarbete med

Folktinget