Raka Bananer

Konsert för daghemsbarn med Raka bananer.

Raka Bananer är ett sprudlande världsmusikband för barn! Vår musik
uppmuntrar till dans, sång och sagoberättande. Vi för barnen med i ett musikäventyr där vad som helst kan hända! De etablerade musikerna Victoria Lindqvist, Miika Hjorth och Linda Sundberg låter sig inspireras av den väst afrikanska musiken och vill nå barnen musikaliskt via sinnesintryck och närvaro. 

Raka Bananer

  • torsdag 8.11.2018 kl. 10.00
  • Hör dig för om ströplatser från Grand: luckan@grand.fi el. 019-582 002
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

I samarbete med

Folktinget