Prinsessan som inte kunde tala

En pjäs för 6-14-åringar om språkets betydelse

Pjäsen handlar om språkets betydelse för identiteten. Pjäsen lyfter fram det finlandssvenska teckenspråket genom scenkonst. Arbetsgruppen inkluderar publiken i föreställningen med hjälp av rytmer, tecken och ramsor och det finns ett pedagogiskt publikarbete kopplat till föreställningen. Finlandssvenska talande barn bör känna till det finlandssvenska teckenspråket och att teckenspråkiga bör få tillgång till teater på sitt modersmål. Genom att föreställningen spelas på tecknad och talad finlandssvenska och talad finska, vill vi lyfta fram en fungerande flerspråkighet.

PJÄSEN INHIBERAD pga. sjukdom
NYTT DATUM MEDDELAS TILL ANMÄLDA SKOLKLASSER

Prinsessan som inte kunde tala

  • tisdag 5.11.2019 kl. 12.00 till kl. 13.00
  • Finlandssvenskt teckenspråk
  • Arr. Folktinget och Luckan Raseborg
  • Anmälan med skolans namn och gruppens elevantal till pamela.andersson@luckan.fi
  • Även för pedagoger / småbarnspedagoger i Raseborg
Kulturhuset Karelia INHIBERAD!
Skillnadsgatan 11
10600 Ekenäs Raseborg

I samarbete med

Folktinget