Pjäsen LOVE

Unga Scenkompaniet uppträder med pjäsen LOVE för barn i lågstadieåldern.

Love är en pjäs om genus, jämställdhet och identitet för barn. Syftet med pjäsen är att belysa, ifrågasätta och väcka diskussion kring traditionella könsroller och normer, och genom detta ge barnen större valmöjligheter. 

Text och regi: Alexandra Mangs
På scenen: Annika Åman och Alexandra Häggman

Förfrågningar:
Lovisa stads kulturtjänster tfn 0440 555 354

 

Unga Scenkompaniet - LOVE

Pjäsen LOVE

  • torsdag 9.11.2017 kl. 09.30
Agricolahallen
Försövägen 3
07700 Forsby såg