Piece of Cake med teater Taimine

Teater Taimine ger den uppskattade pjäsen Piece of Cake för högstadiet i Björneborgs svenska samskola

Vem gagnar det att vårt folk kan så få språk som möjligt? I Piece of Cake har en alternativ Armfelt i en fåspråkig parallellvärld, svaret!

Pjäsen nosar på frågor om identitet, historia och kulturella rötter, belyser språkundervisningen samt språkfärdigheten och utforskar stackars lilla Finlands möligheter i världstvisten mellan Mamma Svea och Pappa Ivan.

Piece of Cake med teater Taimine

  • måndag 2.11.2020 kl. 11.00
  • Målgrupp: elever i högstadiet
  • Speltid: 40 min
  • Arrangör: Finlands Svenska Folkting i samarbete med Svenska klubben och Björneborgs svenska samskola
  • P.g.a. Corona-läget är antalet platser begränsat
  • Kontakt: BSS 02-6348800
Björneborgs svenska samskola
Otavankatu 16
Björneborg

I samarbete med

Folktinget