Piece of Cake med Teater Taimine

En komedi om språklig identitet och flerspråkighetens betydelse med CG Wentzel och Mikael Strömberg

Vem gagnar det att vårt folk kan så få språk som möjligt?
I ”Piece of Cake” har en alternativ Armfelt i en fåspråkig parallellvärld, svaret:

Teater Taimines turnépjäs för högstadier och gymnasier tar avstamp i Finska krigets tvåhundraårsmarkering. ”Piece of Cake” nosar på frågor om identitet, historia och kulturella rötter, belyser språkundervisningen samt enspråkigheten och utforskar stackars Lilla Finlands möjligheter i vårdnadstvisten mellan Mamma Svea och Pappa Ivan.

Skådespelarna CG Wentzel och Mikael Strömberg ger sitt yttersta på finlandssvenska, rikssvenska, finska, ryska, franska och även lite bad English i Tove Appelgrens pjäs ”Piece of Cake” – en fartfylld språk- resa med avgång 1808-1809 och med samtiden som destination.

Text och regi: Tove Appelgren
Målgrupp: åk 7-9 & gymnasiet

Förfrågningar:
Kulturproducent Agneta Longhurst
Lovisa stads kulturtjänster
Tfn 0440 555 354
agneta.longhurst@loviisa.fi

Piece of Cake med Teater Taimine

  • fredag 9.11.2018 kl. 10.15
  • fredag 9.11.2018 kl. 11.15
Kino Marilyn
Drottninggatan 17
07900 Lovisa

I samarbete med

Folktinget