PIECE OF CAKE

Piece of Cake är en komedi om språklig identitet och flerspråkighetens betydelse.

Varför är det bra att kunna så många språk som möjligt?

Teater Taimine ger pjäsen för BSS elever i åk 7-9 och gymnasiet samt för inbjudna elever från finska skolor i Björneborg.

PIECE OF CAKE

  • torsdag 8.11.2018 kl. 11.00
  • Piece of Cake den 8.11. kl. 11.00 i BSS gymnastiksal

I samarbete med

Folktinget