Piece of cake

En komedi om språklig identitet och flerspråkighetens betydelse

Teater Taimines turnépjäs för högstadier tar avstamp i Finska krigets tvåhundraårsmarkering. ”Piece of Cake” nosar på frågor om identitet, historia och kulturella rötter, belyser språkundervisningen samt enspråkigheten och utforskar stackars Lilla Finlands möjligheter i vårdnadstvisten mellan Mamma Svea och Pappa Ivan.
Skådespelarna CG Wentzel och Mikael Strömberg ger sitt yttersta på finlandssvenska, rikssvenska, finska, ryska, franska och även lite bad English i Tove Appelgrens pjäs ”Piece of Cake” – en fartfylld språk- resa med avgång 1808-1809 och med samtiden som destination.

 

Piece of cake

  • måndag 5.11.2018 kl. 10.15
  • Hör dig för om ströplatser till Grand: luckan@grand.fi el. 019-582 002.
Kulturhuset Grand
Biskopsgatan 28
06100 Borgå

I samarbete med

Folktinget