”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

Välkommen för att lära dig österbottens nationalsport; pidro!

Pidro är ett kortspel, en österbottnisk nationalsport. Alla österbottningar kan inte spela men alla vet vad det handlar om. Nu har även DU chansen att lära dig spela Pidro. Oberoende av uppväxtort, språktillhörighet etc. Presentation av spelet och handledning på svenska, vid behov också på finska, av fritidskoordinator Jon Jakobsson.
Pidroundervisningen ordnas i salen. Barnfamiljer hittar säkert hit, men alla andra är också välkomna.
Fritt inträde.

Ytterligare info: mette.almay@espoo.fi
Arr. Esbo stad / evenemangs- och kulturenheten

”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

  • lördag 10.11.2018 kl. 10.30 till kl. 12.30
Barnkulturcentret Aurora
Träskändavägen 1-3
02940 Esbo