”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

Pidro är ett kortspel, en österbottnisk nationalsport, som du nu har chansen att lära dig!

Pidro är ett kortspel, en österbottnisk nationalsport. Alla österbottningar kan inte spela men alla vet vad det handlar om. Nu har även DU chansen att lära dig spela Pidro. Oberoende av uppväxtort, språktillhörighet etc. Presentation av spelet och handledning på svenska, vid behov också på finska, av fritidskoordinator Jon Jakobsson.
Pidroundervisningen ordnas i kafé-vardagsrum Nekka och är öppet för alla. Kom och trivs!
Fritt inträde.

Ytterligare info: mette.almay@espoo.fi
Arr. Esbo stad / Evenemangs- och kulturtjänster

”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

  • onsdag 7.11.2018 kl. 16.00 till kl. 19.00
Kannu / Nekka
Kannbrogatan 4
02770 Esbo