”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

Pidro är ett kortspel, en österbottnisk nationalsport. Nu har även du möjlighet att lära dig det!

Alla österbottningar kan inte spela men alla vet vad det handlar om. Nu har även DU chansen att lära dig spela Pidro. Oberoende av uppväxtort, språktillhörighet etc. Presentation av spelet och handledning på svenska, vid behov också på finska, av fritidskoordinator Jon Jakobsson.
Pidroundervisningen ordnas i samband med den så kallade seniormorgonen.
Kaffeservering ingår.
Fritt inträde.
Ytterligare info: mette.almay@espoo.fi
Arr. Esbo stad / evenemangs- och kulturtjänster

”Pidro e naa som varinda finlandssvensk sku måst kuna.”

  • måndag 5.11.2018 kl. 09.30 till kl. 11.00
Karahuset
Örnvägen 4
02620 Esbo